Szanowni Klienci w dniach 29.07.2019 - 11.08.2019 sklep stacjonarny będzie nieczynny ze względu na nasz urlop.

Zamówienia internetowe złożone do 24.07.2019 będą realizowane przed urlopem, pozostałe wg. kolejności po naszym urlopie.

Przepraszamy za utrudnienia.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od

umowy zawartej na odległość

 

 

................................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD

UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

 

 

..............................

   podpis konsumenta